Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Tên thủ tục hành chính

Đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thánh phố.

Cơ quan Công bố/Công khai

Hà Nội

Mã thủ tục

T-HNO-148554-TT

Cấp thực hiện

Cấp tỉnh

Loại TTHC

Không có thông tin

Lĩnh vực

Tôn giáo

Trình tự thực hiện

  Tên bước Mô tả bước  
1.   Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ, văn bản đề nghị đến UBND Thành phố thông qua Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội.  
2.   Văn phòng UBND Thành phố tham mưu Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân tôn giáo hoặc giao Ban Tôn giáo tham mưu văn bản của UBND Thành phố trả lời.  

Cách thực hiện

Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính

Thành phần hồ sơ Không có thông tin
Số bộ hồ sơ

01(bộ)

Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

45 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Ban Tôn giáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND cấp tỉnh;

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Công an Thành phố

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu

Không có thông tin

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin