Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Tên thủ tục hành chính

Xuất cảnh để giải quyết việc riêng (thăm thân, du lịch, chữa bệnh…) của CBCNVC thuộc các đơn vị của Hà Nội

Cơ quan Công bố/Công khai

Hà Nội

Mã thủ tục

T-HNO-149771-TT

Cấp thực hiện

Cấp tỉnh

Loại TTHC

Không có thông tin

Lĩnh vực

Ngoại vụ

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và cán bộ, công chức, viên chức do Chủ tịch UBND Thành phố bổ nhiệm có nhu cầu đi nước ngoài về việc riêng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả (01 ngày làm việc).

Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký văn bản báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt (01 ngày làm việc).

Bước 3: UBND Thành phố xem xét, phê duyệt (02 ngày làm việc).

Bước 4: Sau khi nhận được ý kiến của UBND Thành phố, Sở Ngoại vụ có văn bản thông báo.(01 ngày làm việc)

Bước 5: Chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở trả kết quả cho đơn vị (01 ngày làm việc).

Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu.

           + Sáng: từ 8h00 đến 11h00 

           + Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Cách thực hiện

Thực hiện theo một trong hai cách sau:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở Ngoại vụ Hà Nội. Số 10 Lê Lai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Gửi hồ sơ hành chính (theo định dạng PDF) về hòm thư điện tử: của Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở Ngoại vụ (Email: motcua_songv@hanoi.gov.vn) (sau khi hoàn thiện hồ sơ đề nghị gửi bản chính cho Sở)

 

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Công văn cho phép cán bộ, công chức, viên chức của Sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội đi nước ngoài về việc riêng.
2 Đơn xin nghỉ phép của cá nhân (ghi rõ lý do xin nghỉ).
3 Thông báo của Ban Tổ chức Thành ủy (đối với trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý).
Số bộ hồ sơ

1

Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- UBND Thành phố: 02 ngày làm việc.

- Sở Ngoại vụ: 04 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và cán bộ, công chức, viên chức do Chủ tịch UBND Thành phố bổ nhiệm

Cơ quan thực hiện

Sở Ngoại vụ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Công văn của Sở Ngoại vụ.

Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu

Không có thông tin

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin