Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Tên thủ tục hành chính

Đăng ký thành lập Tổ chức Khoa học và Công nghệ tự trang trải kinh phí (được chuyển đổi từ Tổ chức Khoa học & Công nghệ công lập)

Cơ quan Công bố/Công khai

Hà Nội

Mã thủ tục

T-HNO-185018-TT

Cấp thực hiện

Loại TTHC

Lĩnh vực

Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Trình tự thực hiện

  Tên bước Mô tả bước
1. Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả.
2. Sở KH&ĐT: Phòng ĐKKD nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa (BPMC), thụ lý hồ sơ, sau đó chuyển lại kết quả giải quyết cho BPMC.
3. Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại BPMC. Nếu hồ sơ không hợp lệ: kết quả là Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau khi sửa đổi hồ sơ, công dân nộp lại hồ sơ tại BPMC và thực hiện theo trình tự như lần nộp đầu tiên.

Cách thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần hồ sơ Không có thông tin
Số bộ hồ sơ

01 (bộ)

Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…)

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu

  Nội dung Văn bản qui định
1. Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận kết quả phải xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực) để đối chiếu. Nếu không phải NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của NĐDTPL cho người đến nhận kết quả.

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin