Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.

Danh sách thủ tục hành chính

Mã số Tên thủ tục hành chính Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
T-HNO-263110-TT Đề nghị phê duyệt lần đầu bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế UBND thành phố Hà Nội Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
T-HNO-263111-TT Đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế UBND thành phố Hà Nội Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
BYT-HNO-265234 Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên UBND thành phố Hà Nội Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Khám bệnh, chữa bệnh
BYT-HNO-265236 Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi UBND thành phố Hà Nội Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Khám bệnh, chữa bệnh
BYT-HNO-265237 Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự UBND thành phố Hà Nội Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Khám bệnh, chữa bệnh
BYT-HNO-265238 Khám sức khỏe định kỳ UBND thành phố Hà Nội Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Khám bệnh, chữa bệnh
T-HNO-263119-TT Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổi UBND thành phố Hà Nội Các cơ sở khám chữa bệnh tại địa phương Khám bệnh, chữa bệnh
T-HNO-263120-TT Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi UBND thành phố Hà Nội Các cơ sở khám chữa bệnh tại địa phương Khám bệnh, chữa bệnh
T-HNO-263123-TT Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm UBND thành phố Hà Nội Sở Thông tin và Truyền thông Xuất Bản
BTM-HNO-265040 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (cấp tỉnh) UBND thành phố Hà Nội Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở Môi trường

Tổng số 1840 Thủ tục / 184 Trang

Trang :